Med flera år inom branschen har F.A Produktion och våra medarbetare stor rutin och erfarenhet av olika typer av projekt. Är du i behov av exempelvis snickare, grov­städare, montörer eller event­personal – tveka inte att höra av dig.

Vi ser vår personal som våra ambassadörer, därför har vi noga rekryterat rätt personer som har hög servicekänsla, hög arbetsmoral och som har den erfarenhet som krävs att genomföra bra arbetsinsatser. Genom att värna om personalen har vi i dag en skicklig grupp medarbetare redo att hyras ut till exempelvis eventbyråer och festivaler för att iordningställa staket, bygga scener, bemanna parkeringar. Vi har även värdar och värdinnor samt mäss- och restaurangpersonal inom företaget.

Till byggnationer kan vi bistå med oberoende besiktningsman som säkerställer att all byggnation är utförd enligt rådande lagar, normer och säkerhetsföreskrifter.


Insert content here…